CZ         EN
Rekonstrukce domu s bytovými jednotkami
Praha 6 – Ořechovka

Projekt: 2006 -2007
Realizace: 2008-2009

Jedná se o rekonstrukci domu z třicátých let 20.stol. Velká pozornost byla věnována oživení dispozic bytů hlavně proměně půdy a malého stísněného podkrovního bytu zde v prostorný a vzdušný mezonet. Toho bylo docíleno nahrazením zdí štíhlými ocelovými sloupy, které podepřely krov. Ten se pohledově zakomponoval do prostoru a uvolněná dispozice nabídla další zajímavé průhledy až do zahrady. Majitelka bytu navrhla , že do prostoru zakomponujeme staré točité schodiště, které již dříve vlastnila. To nyní spolu se sloupy dodává prostoru zajímavý industriální charakter.

Součástí rekonstrukce a podstatou pro nový vzhled domu byl i návrh středového rizalitu, arkýře, který oživil původně poměrně fádní fasádu. Prvek rizalitu koresponduje se sousedními domy a jeho největším přínosem je že se dispozice bytů ve spodních patrech rozšířila o 8m2 a v podkroví umožnil vytvořit jižní terasu.
Dispozice bytů byly rozšířeny i severním směrem zabráním plochy hůře využitelných severních lodžií. Došlo i k významnému prosvětlení bytů z této strany.
Dům byl doplněn o výtah, původní teracové schodiště i vstup byly zachovány.